Nezapomeňte se připojit k naší skvělé komunitě na FACEBOOKU!
Karneval Karneval
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU hrackynejlevneji.cz

Všeobecné ustanovenia

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovem obchode www.hrackynejlevneji.cz provozovaných společností Strojspiš, spol. s r.o., Tepličská cesta 10,052 01 Spišská Nová Ves. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. a obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Kupní smlouva - predmet smlouvy, objednávka zboží a odstoupení od smlouvy

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím k dodavateli prostredníctvim eshopu www.hrackynejlevneji.cz. Kupujícim je spotřebitel a prodávající je společnost Strojspiš, spol. s r.o., Tepličská cesta 10,052 01 Spišská Nová Ves, IČ: 31 717 080, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného na Okresnom súde Košice I, Oddiel: Sro, vložka číslo 7002/V.

Předmětem objednávky může být pouze zboží z nabídky internetového obchodu www.hrackynejlevneji.cz. Předmětem závazku prodávajícího na základě kupní smlouvy není předvedení, sestavení, instalace, nebo montáž objednaného zboží. Prodávající se zavazuje aktualizovat nabídku internetového obchodu, tak aby nabídka odpovídala jeho faktické nabídce. Pokud bude předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu, bude kupující ze strany prodávajícího vyrozuměn. Popis zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu hrackynejlevneji.cz, funkce, parametry, technické údaje, rozměry, kapacita, váha, a ostatní uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny uváděné informace jsou podle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů, výrobců, a jsou průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich přesnost zcela garantovat a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnosti uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy - Spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží i bez udání duvodu. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno, nejlépe písomne emailem nejpozději poslední den 14 denní lhůty ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. V případě odstoupení od smlouvy, kupující  vrátí již dodané zboží zpět prodávajícímu, nejlépe do 14 dnů ode dne faktického převzetí dodávané zboží, včetně všeho, co na základě uzavřené kupní smlouvy obdržel (dárky atd.) na adresa firmy: Strojspiš, spol. s r.o., Tepličská cesta 10,052 01 Spišská Nová Ves. Pokud již není možné vrátit veškerá předaná plnění, má prodávající nárok na peněžitou úhradu.

Dopravní podmínky, cena za dopravu a dodací lhůta pro území České republiky:

Kupující je oprávněn zvolit si při objednávce zboží některý z následujících způsobů jeho doručení v rámci České republiky:

1. Kurýr – dobírka (dodání do 48 hodin) – 149,- Kč

2. Kurýr - platba předem (platba kartou, Trustpay internetbankingem a platba předem na účet - dodání do 48 hodin po přijetí platby) – 119,- Kč

3. Osobní odběr – dobírka (dodání do 72 hodin, platba na místě, jen pro balíky do 5kg a 70 cm) – 79,- Kč

4. Osobní odběr - platba předem (platba kartou, Trustpay internetbankingem a platba předem na účet - dodání do 72 hodin po přijetí platby, jen pro balíky do 5kg a 70 cm) – 69,- Kč

Více informací o odběrných místech najdete zde: http://www.zasilkovna.cz/kde-nas-najdete.

Pokud je zboží těžší než 20 kg prodejce si vyhrazuje právo účtovat přirážku 150,- Kč za poštovné a balné (jde hlavně o velké bazény, čluny, zahradní domečky, altánky, skluzavky...).

Reklamace

Reklamace zboží se striktně řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Detailní informace o postupu kupujícího v případě reklamace nalezne kupující v dokumentu Reklamační řád internetového obchodu www.hrackynejlevneji.cz, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu. Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí. 

Autorská práva, ochranné známky, práva třetích osob a odpovědnost 

Prodávající neodpovídá kupujícímu ani třetí osobě za jakékoli škody, vynaložené náklady, ušlý zisk, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na webových stránkách internetového obchodu hrackynejlevneji.cz. Informace o zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu hrackynejlevneji.cz nelze považovat za prohlášení o vhodnosti tohoto zboží pro některý konkrétní účel. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem ochranné známky hrackynejlevneji.cz. Kupující bere na vědomí, že názvy a označení výrobků, služeb a společností uvedených na webových stránkách internetového obchodu hrackynejlevneji.cz mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných třetích osob (dodavatelů, výrobců hraček) a požívají příslušné právní ochrany.

Všechny materiály zveřejněné na webových stránkách internetového obchodu hrackynejlevneji.cz, jsou chráněny autorským zákonem. Tyto webové stránky i jejich jednotlivé části nesmí být zkopírovány elektronickou ani jakoukoli jinou cestou a zpřístupněny veřejnosti či jinak užity bez předchozího písemného svolení prodávajícího jako držitele autorských práv.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.10.2012